Εισηγητές

Η ομάδα μας

Όλοι οι εισηγητές (εσωτερικοί η εξωτερικοί Συνεργάτες) των εκπαιδευτικών Σεμιναρίων έχουν πολυετή εμπειρία, υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης, μεταδοτικές ικανότητες και ευελιξία στην προσέγγιση της εκπαιδευτικής θεματολογίας.