Συνέργειες

Οι Συνέργειες μας

Το Sigma Innovation Lab σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία προκύπτουν μέσα τη σύγκληση των αναγκών της αγοράς και της εσωτερικής τεχνογνωσίας, ενώ παράλληλα υλοποιεί συνεργασίες με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Πιστοποιημένους Εκπαιδευτικούς Φορείς και Κατασκευαστικούς Οίκους διασφαλίζοντας την ύψιστη κατάρτιση των συνεργατών της σε ένα άριστο περιβάλλον εκπαίδευσης. Οι υψηλές προδιαγραφές του εργαστηρίου σε συνδυασμό με τους εξειδικευμένους εισηγητές του κλάδου εγγυώνται την εξέλιξη των επαγγελματιών. Στην Sigma Security πιστεύουμε στην ανάπτυξη και εξέλιξη των συνεργατών μας μέσα από μία υψηλού επιπέδου κατάρτηση σε τεχννολογική και διοικητική θεματολογία.

Γιατί να επιλέξω το Sigma Innovation Lab ;

Oι συμμετέχοντες μας αποκτούν υψηλή τεχνική κατάρτηση, εξειδίκευση καθώς και σύγχρονες διοικητικές ικανότητες.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Οργάνωσης και Διοίκησης
85%
Πιστοποίηση Εγκατάστασης
100%
Ανάπτυξη soft skills
90%

Οραματιζόμαστε μία εταιρεία πρότυπο για την καινοτομία των προϊόντων που παράγει καθώς και για τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που προσφέρει στους πελάτες της, αποτελεσματική και υπεύθυνη απέναντι στην κοινωνία και τον άνθρωπο.

Η Φιλοσοφία μας είναι να αποτελούμε πρώτη προτεραιότητα των πελατών μας, μετασχηματίζοντας τις ανάγκες τους σε καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας.

Στην Sigma Security το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς και τη σημαντικότερη επένδυση για την ανάπτυξη και την πρόοδο της εταιρείας μας. Για αυτό το λόγο, υποστηρίζουμε τη διαρκή εκπαίδευση και την προσωπική εξέλιξη των στελεχών μας.