Συστήματα Πυρανίχνευσης Inim Electronics

Στόχος Να αποκτηθούν βασικές γνώσεις για τη σειρά των συστημάτων πυρανίχνευσης Previdia  της Inim Electronics, ώστε να υπάρξει μία πρώτη γνωριμία...

Συστήματα Συναγερμού Inim Electronics

Στόχος Να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις για την σειρά των συστημάτων συναγερμού Inim PRIME X, ώστε να υπάρξει, μία πρώτη γνωριμία...

Συστήματα συναγερμού Sigma S-PRO Advanced

Στόχος Να αποκτηθούν εξειδικευμένες γνώσεις για την οικογένεια προϊόντων S-PR0 ώστε να υπάρξει, πλέον της εξοικείωσης, η δυνατότητα εκμετάλλευσής όλων των...

Εισαγωγή στα Συστήματα Πυρανίχνευσης

Στόχος Να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις για την ομάδα προϊόντων της Πυρανίχνευσης ώστε να υπάρξει η δυνατότητα εκμετάλλευσής όλων των διαθέσιμων...

Εισαγωγή στα Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

Στόχος Να αποκτηθούν οι απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για εγκαταστάσεις ελέγχου πρόσβασης και ειδικότερα για τις εφαρμογές που περιλαμβάνουν την ελεγχόμενη πρόσβαση...

Σεμινάρια One on One

Στόχος Να αποκτηθούν εξειδικευμένες γνώσεις για συγκεκριμένες λειτουργίες συσκευών & περιφερειακών ώστε να υπάρξει εξοικείωση με το σχεδιασμό και την υλοποίηση...