Πυροπροστασία στο επίκεντρο: Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια πυρανίχνευσης για τα συστήματα Previdia της Inim