Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σεμινάριο συστημάτων ασφαλείας S PRO